niedziela, 8 kwietnia 2018

Spotkanie z przedstawicielami Domowego Kościoła

W niedzielę 8 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie przybliżające nam działalność Domowego Kościoła. Dodatkowe informacje na stronie: http://www.dk.oaza.pl/, zdjecia 

Spotkanie organizacyjne/informacyjne do osób zainteresowanych odbędzie się 16 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18:30 w salce pod probostwem.