sobota, 25 listopada 2017

Ustanowienie animatorów ministranckich

W sobotę 25 listopada 2017 roku w krypcie katedry katowickiej ustanowiono nowych animatorów ministranckich. Mszę razem z metropolitą katowickim koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. W znacznej większości byli to opiekunowie ministrantów. Oprócz nich do Katowic przyjechali rodzice, rodzeństwo i dziadkowie ministrantów. Kościół akademicki niemal pękał w szwach. Dość powiedzieć, że samych ustanowionych dziś kandydatów na animatorów i animatorów było 214, wśród nich 3 z naszej parafii.
Zdjęcia z wydarzenia.