niedziela, 4 czerwca 2017

Poświęcenie kapliczki Fatimskiej

13 maja 2017 roku wikariusz ks. Damian Grelik dokonał poświęcenia kapliczki fatimskiej w Ogrodzie Parafialnym. Została zbudowana z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Przy kapliczce licznie zgromadzeni Parafianie odmówili różaniec, następnie uczestniczyli we Mszy św. oraz w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Podczas wieczoru fatimskiego zobaczyliśmy dwie inscenizacje: objawienie Maryi dzieciom fatimskim oraz ocalenia papieża Jana Pawła II przez Maryję. Fotografie wykonał nasz parafianin Jan Klóska.